4 sản phẩm
Hiển thị :
Hộp nối tín hiệu Soundking AH 108-1 (hộp cáp lines): 32 đường tín hiệu XLR (Female); 4 đường tín hiệu XLR ( Male); khoảng cách kết nối: 30m.
Bảo hành: 12 tháng
11.428.000
Còn hàng

Hộp nối tín hiệu Soundking AH 105-1 (hộp cáp lines) 20 đường tín hiệu XLR (Female); 4 đường tín hiệu XLR ( Male); Khoảng cách kết nối: 50m.
Bảo hành: 12 tháng
9.743.000
Còn hàng

Hộp nối tín hiệu Soundking AH 105-1 (hộp cáp lines) 20 đường tín hiệu XLR (Female); 4 đường tín hiệu XLR ( Male); Khoảng cách kết nối: 30m.
Bảo hành: 12 tháng
7.988.000
Còn hàng

Hộp nối tín hiệu Soundking AH 108 (hộp cáp lines): 32 đường tín hiệu XLR (Female); 4 đường tín hiệu XLR ( Male); khoảng cách kết nối: 50m.
Bảo hành: 12 tháng
14.082.000
Còn hàng