4 sản phẩm
Hiển thị :
Dây tín hiệu Micro SoundKing GA 209-2, Dây tín hiệu Ø7.0mm màu nâu đỏ (20X0.12)X2+64X0.12. Cuộn 100m
Bảo hành:
2.833.000
Còn hàng

Dây tín hiệu Micro SoundKing GA 610-2, Dây tín hiệu Ø6.0mm màu xanh đen (60×0.08)×2+128×0.10TC. Cuộn 100m
Bảo hành:
Còn hàng

Dây tín hiệu Micro SoundKing GA 203, Dây tín hiệu Ø6.8mm màu xanh đen (20x0.12)x2+96x0.12(braided) +conductive PVC, chống nhiễu. Cuộn 100m
Bảo hành:
2.833.000
Còn hàng

Dây tín hiệu Micro SoundKing GA 303-2, Dây tín hiệu Ø7.0mm màu xanh đen (20x0.12)x2+64x0.12+conductive PVC, chống nhiễu. Cuộn 100m
Bảo hành:
2.000.000
Còn hàng