4 sản phẩm
Hiển thị :
Ứng dụng: > Vừa & tăng cường kích thước nhỏ chính của hệ thống âm thanh; > hiệu suất Touring; > Sân vận động; > Theater.
Bảo hành: 12 tháng
Còn hàng

Ứng dụng: > Vừa & tăng cường kích thước nhỏ chính của hệ thống âm thanh; > hiệu suất Touring; > Sân vận động; > Theater.
Bảo hành: 12 tháng
Còn hàng

Ứng dụng: > Touring hiển thị; > lớn ,trung bình, sân vận động nhỏ; hát thính phòng.
Bảo hành: 12 tháng
Còn hàng

Ứng dụng: > Touring hiển thị; > lớn / trung bình / sân vận động nhỏ; > hát / thính phòng.
Bảo hành: 12 tháng
Còn hàng